c_arrow.jpg Nawigacja: Strona główna /

strona W P R D - Witaj

Czym się zajmujemy!!!
 
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. jest firmą wykonującą prace budowlano - remontowe w zakresie  budownictwa drogowego. 
Posiadamy własny sprzęt  niezbędny do wykonywania wymienionych prac oraz wykwalifikowaną kadrę
pracowniczą.
Wysoką jakość świadczonych usług gwarantuje
Zakładowa Kontrola Produkcji.

 

Zajmujemy się w szczególności:

  • układaniem nawierzchni z masy asfaltobetonowej,
          asfaltu lanego,
  • budową, remontem dróg i chodników,
  • budową, remontem nawierzchni z kostki brukowej,
  • budową, remontem parkingów, placów, boisk itp.
  • Wynajem sprzętu drogowego i transportowego.

Orientacja na klienta.

Firma WPRD jest otwarta na wymagania Klientów. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów zapewniając przede wszystkim wysoką, powtarzalną jakość oferowanych usług, kompleksowość swoich działań, pełną informację o oferowanych i sprzedawanych usługach, ich przeznaczeniu, sposobie użytkowania. Dynamicznie

reaguje na potrzeby rynku, sygnały płynące od Klientów poprzez wprowadzanie nowych wyrobów lub doskonaląc już oferowane.

Najnowsze wiadomości

2013.05.23
Jest kilka usprawnień w stosunku do poprzedniej wersji...Czytaj więcej...

Kontakt

WPRD sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 7
87-853 Nowa Wieś
tel. (054) 252-84-33
fax (054) 235-55-85
biuro@wprd.pl