c_arrow.jpg Nawigacja: Strona główna /

Oferta

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi oferuje usługi w zakresie robót drogowych

 1.       Budowa, przebudowa i remont dróg, ulic, placów, chodników
  •  Wykonujemy roboty ziemne
  •  Wykonujemy podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem
  •  Wykonujemy podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
       mechanicznie
  •  Wykonujemy nawierzchnie  z mieszanek mineralno asfaltowych -
       beton asfaltowy (AC),  mieszanka SMA
  •  Wykonujemy nawierzchnie z kostki brukowej
  •  Zajmujemy się oznakowaniem pionowym i poziomym dróg
  •  Produkcja i sprzedaż mieszanek mineralno-asfaltowych
 2.       Wynajem sprzętu drogowego i transportowego wraz z obsługą
 3.       Wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie mieszanek mineralno -
        bitumicznych, podbudów i gruntów.

Najnowsze wiadomości

2013.05.23
Jest kilka usprawnień w stosunku do poprzedniej wersji...Czytaj więcej...

Kontakt

WPRD sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 7
87-853 Nowa Wieś
tel. (054) 252-84-33
fax (054) 235-55-85
biuro@wprd.pl