Nawierzchnie asfaltowe:

z mieszanek mineralno asfaltowych – beton asfaltowy (AC),  mieszanka SMA