Produkcja i sprzedaż mieszanek mineralno-asfaltowych

                       Mamy własną Wytwórnię Mas Bitumicznych