o WPRD

Czym się zajmujemy!!!

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  spółka. z o.o. 

jest firmą wykonującą prace budowlano – remontowe w zakresie  budownictwa drogowego. 

Posiadamy własny sprzęt  niezbędny do wykonywania wymienionych prac oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Wysoką jakość świadczonych usług gwarantuje

Zakładowa Kontrola Produkcji.

Zajmujemy się w szczególności:

  • Układaniem nawierzchni z masy asfaltobetonowej, asfaltu lanego,
  • budową, remontem dróg i chodników,
  • budową, remontem nawierzchni z kostki brukowej,
  • budową, remontem parkingów, placów, boisk itp.
  • Wynajem sprzętu drogowego i transportowego.

Orientacja na klienta.

Firma WPRD jest otwarta na wymagania Klientów. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów zapewniając przede wszystkim wysoką, powtarzalną jakość oferowanych usług, kompleksowość swoich działań, pełną informację o oferowanych i sprzedawanych usługach, ich przeznaczeniu, sposobie użytkowania. Dynamicznie

reaguje na potrzeby rynku, sygnały płynące od Klientów poprzez wprowadzanie nowych wyrobów lub doskonaląc już oferowane.