Polityka Jakości

Polityką Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. w Nowej Wsi jest ciągłe utrzymanie najwyższej jakości oferowanych usług, w zakresie wykonawstwa robót drogowych. Nadrzędnym celem Polityki Jakości jest pełne zaspokojenie potrzeb, wymagań i oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów. Dotyczy to zarówno aspektów jakościowych jak i technicznych oferowanych przez nas wyrobów. Cele te osiągamy poprzez:

  • Pełne identyfikowanie i spełnianie potrzeb i wymagań Klientów przy jednoczesnym osiąganiu jak najlepszych wyników ekonomicznych
  • Terminową realizację zamówień
  • Zastosowanie najnowszych i najlepszych dla Klienta rozwiązań i technologii,
  • Rzetelny dobór dostawców, którzy zapewniają nam dostawy usług i towarów na wymaganym poziomie jakościowym, za konkurencyjną na rynku cenę,
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu stosownie do rosnących wymagań jakościowych tak, aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom naszych Klientów,
  • Uświadomienie personelu, że jakość naszych usług jest dla firmy najważniejsza,
  • Postępowanie zgodnie z przyjętymi procedurami i instrukcjami,
  • Okresowe przeglądy systemu jakości w celu minimalizacji potencjalnych błędów,
  • Pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację niniejszej polityki.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest stosowanie Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP.

Prezes firmy WPRD sp. z o.o. deklaruje osobiste zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych środków pozwalających na realizację celów polityki jakości oraz zgodności wykonywanych wyrobów i robót zgodnych z ZKP.