OFERTA

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi oferuje usługi w zakresie robót drogowych

 1.       Budowa, przebudowa i remont dróg, ulic, placów, chodników.
  •  Wykonujemy roboty ziemne
  •  Wykonujemy podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem
  •  Wykonujemy podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
  •  Wykonujemy nawierzchnie  z mieszanek mineralno asfaltowych – beton asfaltowy (AC),  mieszanka SMA
  •  Wykonujemy nawierzchnie z kostki brukowej
  •  Zajmujemy się oznakowaniem pionowym i poziomym dróg
  •  Produkcja i sprzedaż mieszanek mineralno-asfaltowych
 2.       Wynajem sprzętu drogowego i transportowego wraz z obsługą.
 3.       Wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie:
  •  mieszanek mineralno – bitumicznych
  •  podbudów
  •  gruntów